Dana (vrijgevigheid) heeft een lange geschiedenis in boeddhistische gemeenschappen, als een spirituele beoefening en als een manier om geld in te zamelen. Het onderricht wordt kosteloos gegeven, maar er is ondersteuning nodig voor hen die hun leven wijden aan het geven van onderricht in bewuste aandacht.

Dana is een gift, geschonken vanuit ons hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden. Door middel van dana zorgen we ervoor dat de vruchten van de beoefening ook in de toekomst voor anderen toegankelijk zijn. Dana is een vrijwillige donatie die wordt gegeven als blijk van waardering voor het onderricht en als ondersteuning van de leraar.

Dana voor Vriendenhuis
In Vriendenhuis Nooitgedacht gebruiken we dana ook voor onderhoud en ontwikkeling van het pand ten behoeve van de Nederlandse sangha. Daarnaast vragen we voor sommige activiteiten vaste bijdragen. We gebruiken dana niet voor verbouwingen en voor energie- en waterlasten of andere onderhoudskosten die ten behoeve van de bewoners zijn.

Wil je een bijdrage leveren aan Vriendenhuis Nooitgedacht, dan is dat van harte welkom op bankrekening NL28 TRIO 0390 4383 08, ten name van Wonen in Aandacht.