In Vriendenhuis Nooitgedacht organiseren we elke maand met veel plezier  'Oaseweekenden'  in de traditie van Thich Nhat Hanh.  Dit doen we inmiddels al meer dan 10 jaar. In de Oaseweekenden kan je, in een vriendschappelijke sfeer, komen oefenen in aandachtig leven. 

 

Programma

In zes weekenden van het jaar staat elke keer een van de basisbeoefeningen centraal. 

In de vier wintermaanden bestuderen we het boek 'Geen dood, geen vrees' van Thich Nhat Hanh.

 

September:  'Zitten als een berg', de kunst van zitmeditatie

Oktober:      'Lopen in vrede', de kunst van loopmeditatie

November, december, januari, februari: 'Geen dood, geen vrees'

Maart:         'De baby Boeddha in bad doen', de kunst van het heerlijke huishouden

April:          'Luisteren vanuit je hart', de kunst van het diep luisteren

Mei:            'Spreken vanuit je hart', de kunst van het liefdevol spreken

Juni:           'Nietsdoen is iets', de kunst van het stoppen

 

 

Data                         

Zie agenda

 

Deelname

Voor deelname is enige ervaring in de traditie van Plumvillage noodzakelijk. Je kunt meedoen aan deze Oaseweekenden als je:

  • je deelnemer bent in een plaatselijke sangha
  • of een weekend, week of langer een retraite in de traditie van Plumvillage hebt meegemaakt.

Dit geldt ook voor beoefenaars uit andere stromingen aangezien er tijdens het Oaseweekend geen uitleg is over de specifieke meditatievormen de traditie van Plumvillage.     

 

Facilitering

Het weekend wordt gefaciliteerd door dharmaleraar Marjolijn van Leeuwen en/of Paula van Pijpen, lid van de Orde van Interzijn, en vele vrienden van de Oase.

 

We doen alles samen

De deelnemers verzorgen om beurten het zogenaamde Heerlijke Huishouden en begeleiden ook de verschillende meditatieactiviteiten. De faciliteiten zijn eenvoudig, we zijn geen professioneel bedrijf maar een vriendengroep die samen oefent. Alles wordt verzorgd door vrijwilligers.  Daarom nemen deelnemers van het weekend zelf beddengoed e.d. mee. Een week voor het weekend ontvangen deelnemers hierover een informatiebrief. We kunnen helaas niet apart koken voor diëten. Wel kun je indien nodig natuurlijk je eigen eten meenemen.

 

Voorbeeld dagritme

6.00     Opstaan
6.30     Zit- & loopmeditatie en een tekst lezen
7.45     Persoonlijke oefening: yoga, lopen etc.  
8.15     Ontbijt
9.30     Lezing
11.30   Werkmeditatie en kookmeditatie
13.00   Eten
15.30   Loopmeditatie buiten
16.30   Dharma-delen
18.30   Eten
20.00   Gevarieerd: bijvoorbeeld een ceremonie of 'de aarde aanraken', gevolgd door de  Edele Stilte tot en met de volgende ochtend ongeveer elf uur.

 

 

Locatie:                    

Vriendenhuis Nooitgedacht, Middelweg 45, 4196 JG Tricht.

 

Financiële bijdrage

€ 60,-- per weekend inclusief eten; daarnaast dana (vrijwillige bijdrage).

 

Dana:                         

Vriendenhuis Nooitgedacht is voortdurend in ontwikkeling. Mocht je daar een financiële bijdrage aan willen leveren, dan is die van harte welkom op bankrekening NL 28 TRIO 0390 4383 08 ten name van Wonen in Aandacht.

 

Aanmelden:               

In het Oaseweekend leven we zo aandachtig en geconcentreerd mogelijk. Dat doen we zowel individueel als gezamenlijk. Vanwege het gezamenlijke deel willen we je vragen alleen in te schrijven als je het hele weekend mee kan doen en vrijdag ook op tijd kunt arriveren. De inloop met thee en tijd om je te installeren begint om 19.00 uur, het programma begint om 20.00 uur. 

 

Je kunt je aanmelden door € 60 (per 01-01-2016: 60 euro) over te maken op bankrekening NL20 INGB 0658 3292 51van M. van Leeuwen/P. van Pijpen en tevens een mailtje te sturen naar woneninaandacht@hotmail.com.

Vermeld daarin kort wat je ervaring met de traditie van Thich Nhat Hanh is (deel van sangha, deelgenomen aan retraite). Afmelden met retour van de bijdrage kan tot een week voor het weekend, daarna niet meer.