In Vriendenhuis Nooitgedacht organiseren we elke maand met veel plezier  'Oaseweekenden'  in de traditie van Thich Nhat Hanh.  Dit doen we inmiddels al meer dan 10 jaar. In de Oaseweekenden kan je, in een vriendschappelijke sfeer, komen oefenen in aandachtig leven. 

 

Deelname

Voor deelname is enige ervaring in de traditie van Plumvillage noodzakelijk. Je kunt meedoen aan deze Oaseweekenden als je:

  • je deelnemer bent in een plaatselijke sangha
  • of een weekend, week of langer een retraite in de traditie van Plumvillage hebt meegemaakt.

Dit geldt ook voor beoefenaars uit andere stromingen aangezien er tijdens het Oaseweekend geen uitleg is over de specifieke meditatievormen de traditie van Plumvillage.     

 

Facilitering

Het weekend wordt gefaciliteerd door dharmaleraar Marjolijn van Leeuwen en/of Paula van Pijpen, lid van de Orde van Interzijn, en vele vrienden van de Oase.

 

We doen alles samen

De deelnemers verzorgen om beurten het zogenaamde Heerlijke Huishouden en begeleiden ook de verschillende meditatieactiviteiten. De faciliteiten zijn eenvoudig, we zijn geen professioneel bedrijf maar een vriendengroep die samen oefent. Alles wordt verzorgd door vrijwilligers.  Daarom nemen deelnemers van het weekend zelf beddengoed e.d. mee. Een week voor het weekend ontvangen deelnemers hierover een informatiebrief. We kunnen helaas niet apart koken voor diëten. Wel kun je indien nodig natuurlijk je eigen eten meenemen.

 

Voorbeeld dagritme

6.00     Opstaan
6.30     Zit- & loopmeditatie en een tekst lezen
7.45     Persoonlijke oefening: yoga, lopen etc.  
8.15     Ontbijt
9.30     Lezing
11.30   Werkmeditatie en kookmeditatie
13.00   Eten
15.30   Loopmeditatie buiten
16.30   Dharma-delen
18.30   Eten
20.00   Gevarieerd: bijvoorbeeld een ceremonie of 'de aarde aanraken', gevolgd door de  Edele Stilte tot en met de volgende ochtend ongeveer elf uur.

 

Data en thema's 

MAAND TITEL BESCHRIJVING FACILITATOR TEKST
14, 15, 16 september De kunst van het luisteren met je hart In dit weekend oefenen om met ons hele wezen te luisteren. Naar wat iemand in woorden,  of misschien ook zonder woorden zegt. Marjolijn  
12, 13, 14 oktober De kunst van het thuiskomen bij jezelf / stoppen (bel, computer, stoplicht etc.) In de drukte van ons leven zijn er ankers die ons helpen om terug te komen bij onszelf. Zoals een bel op je computer, het stoplicht, het geluid van een telefoon. In dit weekend leren we hier gebruik van te maken. Paula  
23, 24, 25 november De kunst van een open houding aannemen Graag willen we voorkomen dat we verstrikt raken in kennis, regels en rituelen of dogma's. Hoe kunnen we dat  doen? De tekst die we in dit weekend gebruiken is de Soetra over de Absolute Wijsheid.  Marjolijn Soetra over de Absolute Waarheid
14, 15, 16 december De kunst van het bewandelen van de Middenweg Een van de belangrijke pijlers van onze beoefening is Juist inzicht. Bij Juist inzicht vermijden we extremen en bewandelen we de Middenweg. Hoe kunnen we dat doen? We gebruiken de Soetra over de Middenweg als basistekst.  Paula
Soetra over de Middenweg
11, 12, 13 januari De kunst van Toevlucht nemen in jezelf Angsten en hunkeringen transformeren en toevlucht nemen in jezelf, hoe kunnen we dat doen? De tekst voor dit weekend is de Soetra over Toevlucht nemen in jezelf.  Marjolijn
Soetra over Toevlucht nemen in jezelf
15, 16, 17 februari De kunst van Interzijn Leegte, Geen -teken en Geen Streven worden wel de Drie Deuren van Bevrijding genoemd. Hoe kunnen we dat toepassen in ons dagelijks leven? De basistekst voor dit weekend is De Soetra over het Dharmazegel.  Paula
Soetra over het Dharma zegel
15, 16, 17 maart De kunst van het genieten van stilte Dit weekend zijn we grotendeels in stilte. Om te genieten en om te kijken wat er in onszelf en om ons heen gebeurt.  Marjolijn  
april  geen Oase      
10, 11, 12 mei De kunst van het liefdevol feedback geven Hoe kan je zo feedback geven dat de ander de kans krijgt te groeien? Liefdevol luisteren en spreken gaan hierbij hand in hand.  Paula  
12, 13, 14 juli De kunst van het niets doen Niets doen is iets. Als je de to-do lijst een tijdje loslaat kan wat gezien wil worden ook echt zichtbaar worden.   Marjolijn  

 

 

 

Locatie:                    

Vriendenhuis Nooitgedacht, Middelweg 45, 4196 JG Tricht.

 

Financiële bijdrage

€ 60,-- per weekend inclusief eten; daarnaast dana (vrijwillige bijdrage).

 

Dana:                         

Vriendenhuis Nooitgedacht is voortdurend in ontwikkeling. Mocht je daar een financiële bijdrage aan willen leveren, dan is die van harte welkom op bankrekening NL 28 TRIO 0390 4383 08 ten name van Wonen in Aandacht.

 

Aanmelden:               

In het Oaseweekend leven we zo aandachtig en geconcentreerd mogelijk. Dat doen we zowel individueel als gezamenlijk. Vanwege het gezamenlijke deel willen we je vragen alleen in te schrijven als je het hele weekend mee kan doen en vrijdag ook op tijd kunt arriveren. De inloop met thee en tijd om je te installeren begint om 19.00 uur, het programma begint om 20.00 uur. 

 

Je kunt je aanmelden door € 60 (per 01-01-2016: 60 euro) over te maken op bankrekening NL20 INGB 0658 3292 51van M. van Leeuwen/P. van Pijpen en tevens een mailtje te sturen naar woneninaandacht@hotmail.com.

Vermeld daarin kort wat je ervaring met de traditie van Thich Nhat Hanh is (deel van sangha, deelgenomen aan retraite). Afmelden met retour van de bijdrage kan tot een week voor het weekend, daarna niet meer.