Thich Nhat Hanh

 

Thich Nhat Hanh (1926) is een zenmeester en boeddhistische monnik uit Vietnam. Al op jonge leeftijd was Thich Nhat Hanh een vernieuwende boeddhistische leraar in zijn thuisland. Samen met kloosterlingen en lekenbeoefenaars is het zijn missie om het boeddhisme in het dagelijks leven te brengen, midden in de maatschappij. Daarbij staat hij open voor westerse literatuur en verwerkt hij wetenschappelijke inzichten in zijn onderricht. 


Tijdens de oorlog in Vietnam organiseerde hij samen met andere monniken, nonnen en leken-beoefenaars op grote schaal hulpacties voor de getroffen bevolking in de door bombardementen verwoeste dorpen. Mindfulness gaf hun de kracht om met al het lijden om hen heen om te gaan.

Thich Nhat Hanh werd verbannen uit Vietnam toen hij geen partij wilde trekken voor een van de strijdende partijen en ging wonen in Zuid Frankrijk. In 1982 vestigde hij daar een nieuw klooster, genaamd Plumvillage. 

 

Aandacht in het dagelijks leven

Ook in het westen legt Thich Nhat Hanh de nadruk op het beoefenen van aandacht in het dagelijks leven om ook hier lijden te verminderen en geluk te bevorderen. Hij introduceerde onder andere het begrip mindfulness in de westerse psychologie. Ook in het onderwijs krijgt mindfulness meer en meer aandacht.

 

Klik hier voor meer informatie over Thich Nhat Hanh en de traditie van Plumvillage.